Scroll Top

Tietosuojaseloste

Mainonnan suunnittelutoimisto Skarp Oy
tietosuojaseloste


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeeksi 1.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mainonnan suunnittelutoimisto Skarp Oy
Osoite: Haukkaleväntie 3, 51720 Rahula
Sähköposti: aineisto@skarpoy.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joanna Herranen
Haukkaleväntie 3, 51720 Rahula
Puh. 015 7600 151,
joanna.herranen@skarpoy.com


3. Rekisterin nimi

Mainonnan suunnittelutoimisto Skarp Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mainonnan suunnittelutoimisto Skarp Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.


7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot
Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivu-järjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde kestää.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
– tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
– saada virheellinen henkilötieto korjattua
– saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
– rajoittaa tietojen käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse aineisto@skarpoy.com.
Viestiin viite ”Henkilötietorekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.